top of page

Liên hệ

Viết thư cho chúng tôi hoặc gọi cho chúng tôi ngay bây giờ, chúng tôi luôn sẵn lòng cung cấp tư vấn miễn phí và trợ giúp với bất kỳ câu hỏi nào bạn có thể hỏi.

Liên lạc!

Văn phòng: Xã 4, Thọ Vực, Triệu Sơn, Thanh Hóa, Việt Nam

Nhà máy: IDP Bãi Bùi, Lang Chánh, Thanh Hóa, Việt Nam

Cảm ơn đã gửi!

bottom of page